هنرهای صناعی اسلامی- بایگانی مقالات زیر چاپ
مقالات پذیرفته شده برای شماره اول/ پاییز و زمستان 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۵ | 

1. بررسی تطبیقی و تحلیلی «موضوع» در آثار حسین بهزاد و محمود فرشچیان/ امیر رضائی نبرد

2.هنر در خدمت گفتمان نوسازی: مطالعه موردی نقاشی عثمانی از اواخر امپراطوری تا استقرار جمهوری/ دکتر مهدی محمدزاده، شکیبا شریفیان و دکتر مصطفی مهرآیین

3. بررسی تطبیقی طراحی منسوجات ایلخانی ایران و ممالیک مصر در قرون هفتم و هشتم هجری(13 - 14 م)/ فریناز فربود، نوشین دهملائیان

4. برخورد سفالگران تبریز در تاثیرات سفال چین در دوره صفوی/ فروزان انصاری نیا

5. بررسی کارکردهای هویت‌بخش هنر شهری دیوارنگاری در شهر ایرانی اسلامی/ دکتر بهنام زنگی ، سید بدرالدین احمدی

6. موقعیت و نقش هنردستی سنتی در قلمرو «میراث فرهنگی» و «جهانی شدن فرهنگی»/ دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی

نشانی مطلب در وبگاه هنرهای صناعی اسلامی:
http://jih-tabriziau.ir/find.php?item=1.113.21.fa
برگشت به اصل مطلب