برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بازسازی افق انتظار آثار هنری کاربردی ایران در عصر اسلامی (به استناد متون ادب فارسی) (7882 مشاهده)
بررسی تطبیقی و تحلیلی «موضوع» در آثار حسین بهزاد و محمود فرشچیان (5449 مشاهده)
بررسی تطبیقی طراحی منسوجات ایلخانی ایران و ممالیک مصر در قرون هفتم و هشتم هجری (14-13م.) (5332 مشاهده)
بررسی ویژگی‌های فنی- هنری و مضامین درهای چوبی دوره صفوی (مطالعه موردی در هفت‌رنگ و در گره‌بندی مشبک موزه آستان قدس رضوی) (5274 مشاهده)
هنر در خدمت گفتمان نوسازی: مطالعه موردی نقاشی عثمانی از اواخر امپراطوری تا استقرار جمهوری (4978 مشاهده)
بررسی سیر تحول معراج نگاری عثمانی در قرن‌های 9-11ه.ق (4842 مشاهده)
بررسی کارکردهای هویت‌بخش هنر شهری دیوارنگاری در شهر ایرانی اسلامی (4812 مشاهده)
خوانش بینامتنی مناسبات عکاسی زیارتی در مشهد مقدس با نقاشی قهوه‌خانه‌ای (4739 مشاهده)
تبیین حکمی و عرفانی "مراحل و نحوه صدور فعل از نفس" در فلسفه صدرالمتألهین شیرازی با تأکید بر "مراتب خلق اثر در هنر و معماری اسلامی" (4665 مشاهده)
مطالعه تطبیقی دیوار‌نگار‌ی‌ در تالارهای شاه‌نشینِ خانه‌ی حریری تبریز و خانه‌ی قوام الدوله‌ی تهران (4640 مشاهده)
برخورد سفالگران تبریز در تاثیرات سفال چین در دوره صفوی (4634 مشاهده)
مؤلفه‌های فرهنگ محور در طراحی بسته‌بندی صنایع‌دستی ایران (4568 مشاهده)
موقعیت و نقش هنردستی سنتی در قلمرو «میراث فرهنگی» و «جهانی شدن فرهنگی» (4491 مشاهده)
تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره‌ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه‌ی صفویه (4316 مشاهده)
قابلیت های معماری ایرانی اسلامی در طراحی پارچه با تأکید بر دکوراسیون داخلی منزل (3962 مشاهده)
تطبیق منظر معنایی رنگ‌‌ها در قرآن کریم و ادبیات کنایی فارسی (3813 مشاهده)
رویکرد تاریخی به نقش‌مایه اسب در سفالینه‌های سلجوقی (3766 مشاهده)
تحلیل بازتاب هنر سنتی اسلامی در طراحی پوستر با تأکید بر پوستر سی و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم (3667 مشاهده)
تدوین نظریه کسر اصنام مستخرج از زندگی ابراهیم(ع) در قرآن و تبیین کاربست و جایگاه آن در هنر اسلامی، با رویکرد نظریه داده بنیاد (3585 مشاهده)
مطالعه معنای متباین نگاره "اسکندر در برابر یاجوج و ماجوج سد می سازد" در دو نسخه فالنامه پراکنده و توپقاپی (3400 مشاهده)
بررسی دیوارنگاره‌های بوم‌پارچۀ ایران از نظر شیوۀ اجرا با نگاهی بر منتخبی از آثار اروپا (3384 مشاهده)
تحلیل نقوش خامک دوزی هرات از دیدگاه هندسه ی فرکتال (3326 مشاهده)
تجلی ملی گرایی سوری در نقاشی های توفیق طارق (3317 مشاهده)
مطالعۀ تطبیقی مؤلفه‌های تصویری در پنج نگارۀ معراج حضرت رسول (ص) (3308 مشاهده)
بررسی و شناخت رنگزاهای هنری ایران دورۀ اسلامی در کتابت و نگارگری (بر اساس شعر شاعران سبک خراسانی) (3303 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
برخورد سفالگران تبریز در تاثیرات سفال چین در دوره صفوی (9810 دریافت)
مطالعه تطبیقی دیوار‌نگار‌ی‌ در تالارهای شاه‌نشینِ خانه‌ی حریری تبریز و خانه‌ی قوام الدوله‌ی تهران (6058 دریافت)
بررسی ویژگی‌های فنی- هنری و مضامین درهای چوبی دوره صفوی (مطالعه موردی در هفت‌رنگ و در گره‌بندی مشبک موزه آستان قدس رضوی) (5979 دریافت)
بررسی تطبیقی و تحلیلی «موضوع» در آثار حسین بهزاد و محمود فرشچیان (4882 دریافت)
بررسی رابطه جایگاه اجتماعی و انتخاب رنگ البسه در نگاره های دوره‌ی صفویه (3831 دریافت)
بررسی تطبیقی طراحی منسوجات ایلخانی ایران و ممالیک مصر در قرون هفتم و هشتم هجری (14-13م.) (3610 دریافت)
تحلیل نقوش خامک دوزی هرات از دیدگاه هندسه ی فرکتال (3276 دریافت)
هنر در خدمت گفتمان نوسازی: مطالعه موردی نقاشی عثمانی از اواخر امپراطوری تا استقرار جمهوری (3034 دریافت)
بررسی کارکردهای هویت‌بخش هنر شهری دیوارنگاری در شهر ایرانی اسلامی (2735 دریافت)
رویکرد تاریخی به نقش‌مایه اسب در سفالینه‌های سلجوقی (2329 دریافت)
بررسی سیر تحول معراج نگاری عثمانی در قرن‌های 9-11ه.ق (2292 دریافت)
ریشه های ادبی، محتوایی و زیباشناختی رنگ آسمان روز و شب در نگاره های سلطان محمد نقاش (2061 دریافت)
خوانش بینامتنی مناسبات عکاسی زیارتی در مشهد مقدس با نقاشی قهوه‌خانه‌ای (2005 دریافت)
نشانه‌شناسی نقش ماهی با رویکرد عرفانی در سه نمونه از سفالینه‌های عصر معاصر (مطالعه موردی مند گناباد) (1841 دریافت)
مؤلفه‌های فرهنگ محور در طراحی بسته‌بندی صنایع‌دستی ایران (1751 دریافت)
قابلیت های معماری ایرانی اسلامی در طراحی پارچه با تأکید بر دکوراسیون داخلی منزل (1749 دریافت)
بررسی نوع رودوزی و روکاری و مفاهیم نقش‌‌مایه‌ها در ساختار هشت نمونه از سجاده‌ها‌ی پارچه‌ای دوره قاجار (1722 دریافت)
مطالعۀ تطبیقی سرپوش‌ها در تصاویر چاپ‌سنگی شاهنامۀ 1262 ق. (بمبئی) و شاهنامۀ 67-1265 ق. (تهران) (1657 دریافت)
معرفی و طبقه بندیِ سفالینه های دوره سلجوقی (1617 دریافت)
جایگاه حضرت یونس(ع) در مجموعه آثار محمود فرشچیان با رویکرد نظریه «تک اسطوره» جوزف کمبل (1531 دریافت)
تحلیلی بر نقش شمسه از منظر اندیشه و عرفان ابن عربی (1499 دریافت)
گونه شناسی موجودات عجیب در نسخه عجایب المخلوقات طوسی(قرن6ه.ق) (1498 دریافت)
بررسی دیوارنگاره‌های بوم‌پارچۀ ایران از نظر شیوۀ اجرا با نگاهی بر منتخبی از آثار اروپا (1463 دریافت)
تجلی ملی گرایی سوری در نقاشی های توفیق طارق (1458 دریافت)
زمینه های پژوهشیِ هنرهای صناعی ایران از منظر جامعه شناسی هنر (مطالعه موردی: قالی) (1407 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 9725 بازدید)
شیوه نامه نگارش مقاله ( 9013 بازدید)
اعضاء هیات تحریریه ( 7301 بازدید)
آدرس پستی نشریه ( 6849 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6421 بازدید)
اهداف ( 6035 بازدید)
روند بررسی مقالات ( 5483 بازدید)
داوران پیشین نشریه ( 5225 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 5057 بازدید)
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ نشریه هنرهای صناعی اسلامی ( 5052 بازدید)
معرفی کتاب ( 4881 بازدید)
مقالات پذیرفته شده برای شماره اول/ پاییز و زمستان 1395 ( 4844 بازدید)
سومین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایع دستی ( 4535 بازدید)
آئین نامه اخلاقی انتشاراتی نشریه هنرهای صناعی اسلامی ( 4534 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه هنرهای صناعی اسلامی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء هیات تحریریه ( 836 چاپ)
اهداف ( 755 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 750 چاپ)
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ نشریه هنرهای صناعی اسلامی ( 746 چاپ)
درباره نشریه ( 740 چاپ)
شیوه نامه نگارش مقاله ( 738 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 731 چاپ)
سومین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایع دستی ( 680 چاپ)
آئین نامه اخلاقی انتشاراتی نشریه هنرهای صناعی اسلامی ( 672 چاپ)
آدرس پستی نشریه ( 671 چاپ)
روند بررسی مقالات ( 671 چاپ)
داوران پیشین نشریه ( 662 چاپ)
معرفی کتاب ( 625 چاپ)
مقالات پذیرفته شده برای شماره اول/ پاییز و زمستان 1395 ( 525 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه هنرهای صناعی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Islamic Crafts

Designed & Developed by : Yektaweb